Pakiet mobilności


Kogo będą dotyczyły przepisy Pakietu mobilności?

Przepisy będą dotyczyły wszystkich przewoźników drogowych – zarówno tych wykonujących przewozy pojazdami do 3,5 tony jak i powyżej 3,5 tony. Oznacza to, że również przewoźnicy wykonujący transport busami zostaną objęci okresem zamrożenia kabotażu na 4 dni oraz koniecznością rozliczenia i wypłaty płacy zagranicznej za okresy wykonywania przewozów kabotażowych i cross-trade (przerzuty).

Kogo będą dotyczyły przepisy wprowadzone przez nowelizowaną ustawę o czasie pracy kierowców, likwidujące podróże służbowe?

Ustawa o czasie pracy kierowców dotyczy:

  • Kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę (w tym kierowców wykonujących przewozy pojazdami do 3,5 t),
  • Kierowców samozatrudnionych (kierowca nie posiada pojazdu i licencji) oraz właścicieli JDG (kierowca posiada własny pojazd i licencję),
  • Kierowców na umowach zlecenie,
  • Kierowców zatrudnionych w ramach innych form.
Likwidacja delegacji będzie dotyczyła wszystkich wskazanych form zatrudnienia. Przyjęcie ustawy w kształcie, w jakim została przegłosowana w Sejmie (w dniu 15.12.2021) likwiduje podróże służbowe w transporcie międzynarodowym. Przepisy zostały tak sformułowane, że nie ma żadnej możliwości ich obejścia lub innej interpretacji. Przyjęcie zapisów wskazanych w ustawie, stwierdzających że kierowca wykonujący transport międzynarodowy nie jest w podróży służbowej. Kończy to całkowicie więc temat diet i ryczałtów noclegowych w przypadku kierowców wykonujących transport międzynarodowy.

Należy pamiętać, że kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe w ramach jednoosobowych działalności (posiadający pojazd i licencję) również nie będą w podróży służbowej. Nie będą więc mogli uwzględniać w kosztach podatkowych diet.

Delegacje zostaną tylko utrzymane dla przewozu krajowego na dotychczasowych zasadach – trzeba pamiętać, że przewóz krajowy to taki przewóz który w całości odbywa się na terenie kraju.

Od 2 lutego 2022 r. dla przewozów międzynarodowych niezależnie od formy zatrudnienia i rodzaju przewozu delegacje przestaną istnieć. Będzie to dotyczyło również firm wykonujących przewozy poza Unię Europejską (np. Białoruś / Rosja / Ukraina)

Czy w związku z wejściem nowych przepisów od 2 lutego 2021 r. należy zmienić umowy o pracę?

Umowy o pracę powinny być zmodyfikowane, choć są to co do zasady zmiany kosmetyczne w strukturze wynagrodzeń (np. usunięcie dyżuru z płacy minimalnej, likwidacja premii za pracę za granicą).

W przypadku, gdy kierowca będzie wykonywał tylko przewozy typu import – export (przewozy bilateralne) wynagrodzenie na umowie może zostać podwyższone. Zaleca się jednak by wprowadzić dodatkowy składnik zastępujący diety w postaci np. premii za każdy dzień pracy za granicą. Dzięki temu, będą mogli Państwo zastosować dotychczasowe zasady, rozliczania się z kierowcami.

Jak wypłacać wynagrodzenie od 2 lutego 2022 r.?

Najbardziej preferowaną formą powinien być przelew na konto pracownika. Wypłata w innej formie może narazić firmę na poważne konsekwencje, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie będzie możliwości udowodnić faktu wypłacenia środków. Wszystkie wypłacone środki powinny być udokumentowane dokumentami księgowymi.

Należy pamiętać, że w przypadku kontroli, należy okazać potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia! Nie wolno wypłacać kierowcy jakichkolwiek środków bez potwierdzenia. Wypłata pieniędzy bez potwierdzenia może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi!

W jaki sposób będzie rozliczany ZUS?

Zgodnie z proponowanymi w ustawie zmianami, ZUS co do zasady będzie płacony od kwoty nie większej niż przeciętne wynagrodzenie (5922 zł brutto w 2022 r.). Jeżeli kierowca zarobi w danym miesiącu mniej niż 5.922 zł brutto to ZUS zostanie opłacony od faktycznej kwoty wynagrodzenia (np. 4000 zł brutto), jeżeli więcej to tylko od kwoty 5.922 zł brutto.

Zasada ta będzie miała zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Wyższa podstawa składek może dotyczyć jedynie kierowców, którzy mają wysokie wynagrodzenia, a stosunkowo krótko przebywają za granicą. W takim wypadku w zależności od liczby dni pracy za granicą w danym miesiącu, podstawa może się zwiększyć.

Limit składek dotyczy również kierowców pracujących w oparciu o umowy zlecenie.

Czy będą ulgi lub preferencje podatkowe dla kierowców?

Przewoźnik obliczając wynagrodzenie kierowcy, będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej (kwoty wolnej od podatku), która w przypadku kierowców wynosi 30% należnych diet (diet, które przysługiwałyby za każdy dzień pracy za granicą). Kierowca zapłaci więc faktycznie dużo niższy podatek dochodowy.

Ze wskazanej preferencji nie mogą korzystać zleceniobiorcy i osoby samozatrudnione. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia w przypadku kierowców będzie więc umowa o pracę.

Czy koszty prowadzenia działalności wzrosną?

Wzrost kosztów będzie dotyczył głównie wzrostu składek ZUS, opłacanych od wynagrodzenia kierowców do kwoty 5922 zł brutto. Sama wysokość wynagrodzeń w większości przypadków nie powinna się zmienić (wzrost wynagrodzeń może ewentualnie dotyczyć kierowców wykonujących bardzo intensywne przewozy kabotażowe i cross-trade na terenie krajów takich jak Francja, Dania, Norwegia – gdzie występuje wysoka stawka wynagrodzenia dla kierowców).

Realny wzrost kosztów w stosunku do stanu dzisiejszego nie powinien przekroczyć, w przypadku kierowcy zarabiającego 7500 zł na rękę, kwoty 1700 zł. Po uwzględnieniu możliwości odliczenia całej kwoty wynagrodzenia i składek od kosztów uzyskania przychodu, kwota ta powinna wynieść około 1000-1200 zł miesięcznie.

Firmie nie opłaci się również wypłacanie wynagrodzenia w formie tzw. pod stołem lub w kopercie. Uwzględniając zmiany podatkowe Nowego Ładu najkorzystniej będzie wykazać, całe faktycznie wypłacone wynagrodzenie.