Niemiecka płaca minimalna dla kierowców


Zmieniające się w 2015 roku niemieckie przepisy dotyczące płacy minimalnej odcisnęły swoje piętno na współpracy polskich firm przewozowych z niemieckimi kontrahentami. W myśl nowej ustawy płaca minimalna wynosi 8,5 € brutto za godzinę na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec. Nowe przepisy dotyczą nie tylko niemieckich pracodawców i pracowników, ale również zagraniczne podmioty, które delegują swoich pracowników do pracy w Niemczech. Podmioty bagatelizujące tę ustawę w przypadku wykrycia nieścisłości w trakcie kontroli podlegają karze pieniężnej, której wartość może sięgnąć nawet 500 000 €.

Przed ogromnym dylematem stanęły polskie firmy przewozowe, ponieważ niemiecka płaca minimalna dla kierowców w wielu przypadkach miałaby negatywny wpływ na rentowność realizowanych zleceń. Czy obawy te są uzasadnione? Czy polskim kierowcom poruszającym się po autostradach naszego zachodniego sąsiada przysługuje niemiecka płaca minimalna?

Po wnikliwej, prawniczej analizie polskich i niemieckich dokumentów, które są podstawą prawną do konkluzji, iż polskich przewoźników obowiązuje niemiecka płaca minimalna dla kierowców, okazało się, że osoba wyznaczona przez polską firmę do wykonania przewozu na terenie Niemiec nie jest pracownikiem delegowanym a pracownikiem w podróży służbowej, nawet w przypadku przewozów kabotażowych, czyli wykonywanych w całości w graniach kraju. Oznacza to, że Niemiecka płaca minimalna nie dotyczy kierowców zatrudnionych w polskim przedsiębiorstwie transportowym, które realizuje swoją usługę przy pomocy pojazdu zarejestrowanym w naszym kraju na podstawie polskiej licencji.